Om oss
HJÄLPA ALLA DETAGARE TILL

#1 UTVECKLING

Konstant utveckling är en stor nyckel till framgång anser vi och då framförallt det du själv kan påverka nämligen din personliga utveckling. Därför kan vi med trygghet säga att alla våra träffar är specifikt anpassade att passa medlemmarna i respektive chefsnätverk.

HJÄLPA ALLA DELTAGARE ATT ÖKA SIN

#2 INSPIRATION

Inspiration är en oerhört viktigt hörnsten då det ofta ofta leder till en ökad motivation. Motivation som, i sin tur, leder till utveckling och fokus för att driva saker och uppgifter framåt mot uppsatta mål och det önskade resultatet.

HJÄLPA ALLA DELTAGARE TILL BÄTTRE

#3 NÄTVERKANDE

I alla våra nätverk skapas, helt naturligt,  starka relationer mellan våra deltagare vilket vi ser som en oerhört viktig pusselbit i det personliga ledarskapet. Situationer, utmaningar och möjligheter behöver alltid diskuteras och men vem gör man det bäst? Jo, med andra personer som befinner sig i liknande roller.

VD har ordet

Hej!

Kul att du har hittat till oss på Institutet för Chefsutveckling. Jag går rakt på sak och meddelar med stolthet att vi är en av Sveriges mest erfarna och ledande arrangör av kompetenshöjande chefsnätverk. Verksamheten startades redan 1993 av Urban Johansson och under åren har hundratals ledare, som arbetat på alltifrån börsbolag till kommunala och statliga verksamheter, varit medlemmar.

Vårt tanke är att vi med våra nätverk ska fungera som en plattform för alla deltagares personliga utveckling men även för att hjälpa deltagarna att bygga ett starkt och unikt nätverk, då vi tror att relationer alltid kommer vara en viktig hörnsten inom framgångsrikt företagande.

Är det något som du funderar på så tveka inte att kontakta mig eller någon annan i vårt team så ska vi göra allt för att hjälpa dig.

Michael Alphov

Ägare, Institutet för Chefsutveckling AB

Institutet för chefsutveckling AB ingår sedan 2019 i Alphovgruppen AB

ÄGARE

Michael Alphov

Subscribe to our newsletter